Från Growth Hacking till Lean Marketing

Internet är platsen där det varje dag föds nya tecken och trender. I dag ska vi gå igenom ett koncept som används mycket i USA och som Tiny Mondo anser vara nyckeln till en webbplats inkomster. Sanningen är att ingen webb fungerar av sig själv efter lansering. Bakom varje onlineframgång finns en väl genomtänkt marketingkoreografi och produktutveckling. Välkomna till Growth Hacking –världen!

Daniel Castaño
Daniel Castaño

När vi träffar potentiella kunder upprepar vi ideligen: “Det intressanta visar sig när vi lanserat webbplatsen eller applikationen”. En bra webbstrategi och ett väl genomarbetat innehåll kan vara en framgångsgaranti när du ska hitta kunder och sälja online. Men det räcker inte. Det finns fler detaljer och aktiviteter som ska samspela för maximal synlighet i sökmotorer och sociala medier.

Fram till för ett tag sedan anlitade ett företag med ambitionen att växa online; en webbyrå, en copybyrå, online marketing- och social mediaspecialister, ett SEO-företag, AdWords-experter. Det var inte optimalt. Med varje specialist inriktad på sitt resultat – webbyrån på menydesignen, social mediaspecialisterna på antalet “likes” på Facebook eller visningar på Youtube, SEO-trollkarlarna mätte sin framgång genom ranking i sökmotorerna, blev det svårt att få till en sammanhängande strategi.   

Så kom Marketing Automation-plattformarna och en större förståelse för webbplatsen som inkomstkälla. Företag i framkant börjar mäta sina aktiviteter med en enda parameter och det som verkligen räknas: intäkter.

Vad har det här att göra med Growth Hacking? Jo, Growth Hacking hjälper dig att få en större användar- och kunddatabas. Med andra ord – ökar dina inkomster.

En stor inspirationskälla till Growth Hacking är boken “The Lean Startup” av Eric Ries som systematiserar tekniker för att nå ständig innovation som i sin tur leder till verkliga förbättringar och inkomster hos ett företag. Eric Ries tes grundar sig på att innovation bör vara snabb och kontinuerlig och alltid ha till syfte att mäta förbättringar inom viktiga områden (“actionable metrics”) och strunta i parametrar som till synes kan verka positiva men inte leder till konkret tillväxt (“vanity metrics”).

Samma logik har utvecklats till Growth Hacking eller “Lean Marketing” - man experimenterar konstant för att samla in information och effektivisera processer. Growth Hacking går ut på att analysera en kunds “lifecycle".

En kunds livsfaser på en webbplats kan se ut såhär:

Acqusition (förvärv)

Activation (aktivering)

Retention (retention)

Revenue (intäkter)

Första fasen går ut på att locka trafik, alltså nå ut till så många som möjligt. I nästa fas som går ut på att generera users eller leads, vill vi att besökaren registrerar sig eller lämnar sin e-post. Tredje fasen går ut på att få besökaren att återvända och kontinuerligt ta del av innehåll på webbplatsen. Slutligen vill vi att besökaren blir betalande användare, eller om det gäller B2B-företag betyder det att vi stänger en försäljning. En tillväxtexpert identifierar eventuella flaskhalsar i processen och undersöker hur man får sina besökare att gå till sista fasen.

För att nå dit varierar tillvägagångssätten och verktygen. Viktiga är de statistiksystem som låter oss definiera utseendet på vår funnel. Beroende på vilka data som samlats in används olika tekniker för att försöka påverka vår funnel. Det kan vara allt från Landing Pages, A/B testing för jämförelse av olika designs effektivitet, strategier i sociala medier, förbättringar i texter, omformning av registreringsformulär eller förbättringar i programmen för e-post retargeting…etc.

Eftersom metoden är iterativ och empirisk är det viktigt att kunden förstår Lean Marketings flexibilitet och vänjer sig vid att hela tiden omfokusera sina insatser. Företagets marketing går från att planeras på årsbasis till att bli en riktig innovationsfabrik som bygger på kontinuerliga experiment.

I år kommer vi utan tvekan höra mycket om Growth Hacking och Lean Marketing. Vi på Tiny Mondo har redan arbetat flera år med konceptet och stora företag har tagit hjälp av oss och fått ett fungerande marketingkraftverk knutet till en numera lönsam webbplats.

Om ni vill veta mer om Growth Hacking eller Lean Marketing får ni gärna kontakta mig.

Daniel Castano
+46 739 123 777
daniel@leadsfabriken.se