Blogg

Här hittar du senaste nytt om oss och artiklar som kretsar kring digital strategi och leadsgenerering. Trevlig läsning!

Undvik webbmisslyckandet i tid

Daniel Castaño
Daniel Castaño

En bra webbstrategi är grundpelaren för vilket initiativ som helst inom internet och marketing online. Historiskt sett när man tog fram en webb såg man alltid först till vilka sektioner och vilket innehåll som skulle behövas. I den här processen var det vanligt att man utgick från företagets organisation. Man var tvungen att lämna plats åt alla produkter och avdelningar.

Leer