Smartare och billigare rekrytering med Marketing Automation

Nyligen fick vi i uppdrag att hjälpa ett välkänt konsultföretag med deras omfattande och årliga rekryteringsprocess. Tidigare har de gått ut med information gällande rekryteringar i bloggar, tidningar och mailutskick utan att ta reda på den faktiska kostnaden för varje kandidatförvärv till deras databas. De har inte heller kunnat utvärdera vilka kanaler och medier som varit de mest effektiva för att locka och rekrytera högkvalitativa och verkligt intresserade kandidater.

Daniel Castaño
Daniel Castaño

Det här företaget med stor online-koll har under mer än ett år arbetat med omfattande marketing automation-system och smart innehållsstrategi för att generera leads. De mäter resultatet av alla sina marknadsinvesteringar, kostnaden per förvärvat lead och vilka aktiviteter som resulterar i bättre leads. Det blev alltså ett naturligt steg att inkludera marketing automation även i Human Resources-avdelningens marknadsaktiviteter.

Ju mer intresse desto högre score.

När man ska anställa någon kan det vara av stor vikt att veta att kandidaten verkligen är intresserad av just ditt företag och det är just det vi byggt ett system för att ta reda på redan i första ledet av rekryteringsprocessen.

Vi byggde ett "smart system" som inkluderade marknadsföring i olika kanaler, rekrytering av kandidater till något som skulle bli en kvalitativ kandidatdatabas och samtidigt kostnads-och effektivitetsmätning utifrån resultatet. En snygg och användarvänlig landing page med all information och nedladdningsbart material togs fram. Vi fick utveckla en del funktioner på den befintliga marketing automationplattformen eftersom den till exempel inte tillät filuppladdning som så klart var en viktig funktion för smidig hantering av kandidaternas curriculum vitaen.

Systemet samlar all information från varje kandidat på marketing automationplattformen. Kandidatens aktivitet börjar poängsättas redan innan denne skickar sin ansökan. Aktiviteten registreras i form av antal besökta sidor, nedladdningar, ifyllda formulär. Självklart registreras även vilken kanal som gjorde att kandidaten kom i kontakt med företaget.

Efter ett par veckor hade vi en lista med två hundra kandidater. Nu till det spännande resultatet.

Flest kandidater = bäst kandidater?

Kanalen som lockade flest kandidater var Arbetsförmedlingen (gratis annonsplats) som genererade över 70 ansökningar. Google kom på andra plats med 50 ansökningar. Google-kandidaterna hade förmodligen genererats via word of mouth eller kanske var de intresserade av företaget redan innan kampanjen startade. Där över använde vi en känd vakansblogg som genererade 15 kandidater. Resten var via Linkedin, en välkänd jobbportal och Adwords (betalade annonsplatser hos Google) som genererade runt 8 kandidater vardera.

Kostnaden för kandidaterna från Arbetsförmedlingen var alltså 0 kr. Vi kan inte säkerställa kostnaden per kandidat via Google Natural Serach eftersom de åtminstone delvis kommer via annan marknadsföring. Den kända blogg genererade ansökningar med en kostnad på 1000 kr per kandidat. Jobbportalens kandidater kostade nästan 1200kr styck. Linkedin var däremot som var väldigt målgruppsanpassad, resulterade i en kostnad på 432 kr per kandidat. Google Adwords var förvånansvärt effektivt med en kostnad på 311 kr per kandidat.

Ännu mer intressant var poänganalysen av varje kandidat per kanal. Poängen som sattes utgick från observerat beteende, antalet sidor som kandidaten läst och antalet besök på företagets webbplats. Detta kallar vi Implicit Scoring och vi kan sluta oss till att en högre Implicit score speglar en motiverad och intresserad kandidat.

Överraskande resultat med Adwords

Vi slog ihop antalet poäng per kanal, räknade ut ett medianvärde och kunde på så sätt mäta varje kanals kapacitet att locka verkligt motiverade och intresserade kandidater. Vi är medvetna om att antalet kandidater är rätt få och därmed att felmarginalen kan vara rätt hög. Men resultatet bekräftade vad vi intuitivt tänkt. Den största överraskningen var att Adwords var så bra med en median på 105 poängs aktivitet. Den kanal som visade sämst resultat var Arbetsförmedlingen med endast 71 poäng. Det är hela 34 poängs skillnad! Kandidater som kom genom Google Search fick ett medianvärde på 81 poäng, följt av Linkedin med 79 poäng. Den kända (och dyra!) bloggen bidrog med kandidater som endast hade 75 poäng.

Några slutsatser och tips

Okej, jag vill betona detta ytterligare en gång: Jag är fullt medveten om att det låga antalet sökanden säkert kan leda till missvisande statistik. Men jag ändå vågar dra några slutsatser.

1) Vill du ha ett stort antal sökanden utan kostnad? Då ska du inte glömma landets arbetsförmedlingar som enligt vårt resultat gav många kandidater för 0 kr.

2) Behöver du löpande tillskott av kandidater till ett lågt pris? Gör ditt företag synligt i sökmotorerna. Investera i employer branding. Publicera relevant innehåll ofta, marknadsför arbetsplatsen som attraktiv. Använd Googles enorma kraft.

3)  Behöver du kandidater med mycket specifik kompetens? Då verkar Adwords och Linkedin vara de bästa sätten att nå ut till rätt kandidater. Linkedin är fantastiskt med möjlighet att målgruppsanpassa annonsen till bransch, företagsstorlek, antal tjänstgöringsår.

4) Mät, mät, mät. Magkänslan är bra att lita på men det är inte så lätt alla gånger. Klara siffror som innehåller objektiv poängsättning av varje kandidats aktivitet kan vara ovärderlig hjälp för många HR-avdelningar. Det är lätt att på en gång se vilka kandidater som över huvudtaget inte läst om företaget.

5) Det är helt möjligt och rekommendabelt att skapa en kontinuerlig inströmning av kandidater för att tillsätta alla vakanser inom företaget. Det kräver en del kunskap om SEO, PPC, Sociala Medier och även Marketing Automation men i gengäld kommer det ge mycket lägre konstnad per kandidat i jämförelse med standarden två månadslöner per kandidat som de flesta konsultbolag brukar ta.

Välkommen till en era där vi kan mäta alla HR-investeringar i detalj! Kontakta mig om du vill veta hur vi resonerar kring leadsgenerering!

Daniel Castano
+46 739 123 777
daniel@tinymondo.com