Undvik webbmisslyckandet i tid

En bra webbstrategi är grundpelaren för vilket initiativ som helst inom internet och marketing online. Historiskt sett när man tog fram en webb såg man alltid först till vilka sektioner och vilket innehåll som skulle behövas. I den här processen var det vanligt att man utgick från företagets organisation. Man var tvungen att lämna plats åt alla produkter och avdelningar.

Daniel Castaño
Daniel Castaño

Resultatet brukade bli ett slags semi-estetiskt webbdirektiv där man beskrev företaget uppifrån och ner. Men snart började några digitala byråer förstå vikten av att kundanpassa kommunikationen, ta hänsyn till ”typ-personer” och skapa extra innehåll. En webb var inte längre en broschyr utan en levande enhet.

Parallellt med utvecklingen inom webb, utvecklades och växte marketing online. Först banners och e-post marknadsföring, sen social media marketing, Pay per Click, Search Engine Optimization, affiliates, etc… Det blev mer och mer tydligt att det handlade om samspelet mellan innehåll, webbplattform och marketing. Varje komponent påverkade resultatet och optimeringen av den andra.  

För oss är just detta nyckeln till en webbstrategi som ska fungera lika bra som en oljad maskin. Man måste arbeta holistiskt, systematiskt och med gemensamma och väl definierade Key Peformance Indicators.

Att arbeta fram en bra webbstrategi börjar med en bred och uppdaterad förståelse för internets olika möjligheter, kanaler och trender. I strategin ska man ta hänsyn till den senaste tekniken för att skapa webbplatser som fungerar väl för mobila enheter. Man bör känna till alternativen inom sociala medier som Snapchat, Instagram, etc. Självklart också vara uppdaterad när det gäller förändringar i algoritmerna hos de största sökmotorerna, förstå pay per click-annonsernas olika funktioner och därav minska konstnader och förbättra resultat.

En webbstrateg är med andra ord någon som känner internet som sin egen ficka och som under organiserade former kan ta fram en helteckande strategi, inte bara för sin egen webb utan också förena det som omger den. Det är alltså en person som utöver att planera för webbplatsen kan förändra och kontinuerligt förbättra den egna plattformen och  marketingaktiviteter eller innehåll.

Innan man bygger en webbplats är det vanligt att man jobbar hos kunden för att sätta sig in i företagets och organisationens verklighet. En ambitiös webbstrategi identifierar alternativa affärsmodeller som kan öka företagets intäkter och informerar kunden om de senaste trenderna och nyheterna inom aktuell digital marketing.

Webbstragen utgår från en serie workshops för att hjälpa kunden till några konkreta webbåtgärder i form av specifikationer, wireframes (detaljerade skisser över webbplatsens olika delar) och en projektplan för utveckling och lansering.

Webbstrategen bör förutse alla typiska behov för en webbplats. Allt från hur man ska publicera till hur man ska ta emot betalningar online. Eller från att ta fram en strategi för Lead Generation och Lead Nurturing till en Innehållsstrategi som lockar gratis besökare via sökmotorerna.

Många gånger träffar vi kunder som blivit dåligt guidade av oseriösa företag och påbörjat ett webbprojekt i fel ände. Till exempel med “mood plates” eller andra mindre relevanta delar (i den här fasen) som designen på knapparna. Det är viktigt att inte gå i den fällan, utan i stället inse vikten av en ordentlig planering för webbplatsen. Det handlar inte om en reklambroschyr. En webbplats och det som rör den är epicentrum för generering av inkomster. Låt därför inte avgörande beslut för företaget tas av utvecklare eller designers som inte känner till marketing eller säljprocesser.

Undvik också att se webbplatsen som en isolerad enhet bland många andra aktiviteter i företaget. Framför allt - förstå att det är avgörande för din verksamhet med kontinuerliga insatser och fokus på iterativ förbättring såväl på webbplatsen som inom alla marketingaktiviteter. Tänk långsiktigt.

Vill veta mer om vår vision och webbstrategi? Lämna din e-post i följande formulär så hör vi av oss och bjuder in dig på en kaffe för ett avslappnat samtal om det vi brinner för. Internet.